Meditace a maso

 

- Pokud někdo provozuje meditaci, je opět na zváženou vyřadit maso ze stravy, protože jinak je mysl zamlžena  a ovlivněna vlivy od zvířete, a nebude meditace úplně čistá. Bude mnohem složitější se dostat do meditačního stavu, musí se totiž nejprve překonat všechny okolní vlivy. Vliv zabití a utrpení , krerý je i v mase je velmi silný. Navíc i očista těla nebude úplná, pokud se nevzdáme masa a tedy nepřestaneme být příčinou zabíjení a nejhoršího zbytečného utrpení jiných bytostí. V podstatě , pokud chce někdo vědomě rozvíjet svoji duchovní stránku bytí, měl by začít tím, že přestane jíst maso a stane se vegetariánem. Další pokrok jinak není čistý a úplný. Někdo si myslí, že trocha masa neškodí a že  vše nadežene čtením a složitým cvičením mysli a jinou duchovní činností, ale stejně se bude muset vrátit  ve svém vývoji, dokud nepochopí, že zabíjet  a to nejen člověka , ale i zvířata je špatně.

I zvíře má duši a cítí bolest a strach, úplně stejně  jako člověk.

Vydává-li se tedy někdo za duchovního člověka,  měl by cítit s duši zvířete a soucítit s nimi a tedy nebude schopen jíst více maso.  Jeho rozvinutá duše mu to nedovolí. Bude schopen se povznést nad okolní vlivy, nad zvyky a i nad zažitými chutěmi.

Jeho duše se očistí od  nánosů nejhoršího zla zabíjení.

 

Znám hodně lidí, co dělají různé přednášky a kurzy , kde předvádějí své duševní schopnosti a přitom jedí dále maso. Jejich duchovní spojení  nemůže být čisté a jejich morálka úplně tak dokonalá,  jak hlásají.

 Vždy když mohu porovnat osobnosti, co nejedí maso a co jedí maso a třeba oba lidé se věnují ve své duchovní činnosti veřejnosti a předávají své znalosti dalším lidem, tak si nemohu pomoci , ale vždy jaksi věrohodněji a více jednodušeji a přitom velmi moudře jednají ti, co maso nejedí. Je v nich větší pokora k životu obecně. Důležitější je totiž vždy jak někdo skutečně jedná a koná, než co jen hlásá a říká. Někteří si totiž ve svých výkladech odporují, především pak svým jednáním. Z toho mě vždy mrzí, že zatím vlastně úplně nepochopili to, co sami říkají. Výklad velkých myšlenek může být totiž vždy u každého jedince jiný, vždy závisí na jeho pochopení a procítění. Vyslovené Myšlenky mohou být přitom správné a velmi moudré. Je tedy na každém z nás, jak my sami jednáme a jak silní jsme a necháme se ovlivnit davem. Jak si myšlenky prověřujeme a bereme kriticky a nebo bezmyšlenkovitě jako ovečky vše přijímáme, aniž bychom nad vším přemýšleli a věděli , proč .

 

 

 Považuji za důležité se zmínit, co považuji já za meditaci.

Je to podle mě ( a nemusí to být podle vás) vědomá práce s myslí a se svými emocemi ve stavu, kdy se dostaneme ke svému skutečnému já.

 Stav mysli, kdy jsme  u svého skutečného já lze navodit postupným cvičením , kdy se uvolňujeme, soustředíme své myšlenky a dále pracujeme se svými stavy a emocemi, které postupně vyrovnáváme, až se dostaneme do rovnováhy. Teprve poté , co budeme schopni tento stav navodit a dostat se ke své vnitřní bytosti, můžeme vědomě pracovat na svých hlubokých prožitcích a vědomostech a tak se vědomě měnit. Ve stavu meditace můžeme posunout stav své duše kupředu a nemusíme svůj vývoj zažívat jen nevědomě zákony akce a reakce v osudovém vývoji  člověka. Ves tavu meditace také vyzařujeme dobrou energii a tak vlastně působíme i na své okolí.

 Já zatím osobně jsem nedosáhla stavu, kdy bych mohla vědomě provádět meditaci, ale mohu cvičit jednotlivé fáze přípravy na meditaci. Je mi ale jasné, že jak někteří si myslí, že už meditují, tak spíše jen relaxují a možná navozují stavy klidu své duše. Do pravé meditace to má však ještě daleko. Setkávám se s mnoha jogíny či různými lidmi, kteří dokonce si nechají platit za provozování hromadné meditace, prý, někde na nějakém kurzu a podobně. Tak o tom silně pochybuji, že se jedná o meditaci, ba právě jen o jakousi relaxaci se stavy klidu. Je  možné, že to je ale u každého jinak, jen předkládám, jak já sama vím.

Rozhodně se nedoporučuje začít s meditací, dokud nepřestaneme jíst maso.  A pokud už maso nejíme a chceme meditovat, tak raději pod vedením zkušeného člověka. Mohli bychom si nesprávným postupem a i tím masem ublížit.

 

Co říká prakrický lékař na vegetariánství? Poslechněte si na:Mudr. Zbyněk Luňáček 

https://www.youtube.com/watch?v=IOLEzgP1ojM

 

http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zmenu-stravovani-ve-verejnych-zarizenich.html

 

 

 

Setní s biotronikem Tomášem Pfeifferem v sobotu 19.4. 2014 ve 14.30 ve Vegetariánské restauraci Harmonie v Třinci, Jablunkovská 382

My všichni svými jedinečnými způsoby hledáme. Na konci těchto cest, nejen u Komenského poutníka v Labyrintu světa a ráje srdce, je tušení hloubky bytí. Jsou to otázky života, osudu, zkrátka bytí. Mou cestu změnil "svou" filosofií Bytí Josef Zezulka. Vzájemné sdílení není jen slovo. Chcete-li, můžeme hledat společně na přednáškách Univerzity Bytí, která poskytuje tuto možnost již více jak 17 let.

www.dub.cz, tel.: 222318725

Tomáš Pfeiffer

 

 

Elixír dlouhověkosti, Goji šťáva 100%, více na www.vegetharmonie.ramissio.com

obsahuje mnoho vitamínu C, betakarotenu, 18 aminokyselin, nejvíce antioxidantů z rostlin na Zemi a další hodnotné látky. Dodává energii, regeneruje, očišťuje.

Vyrábí se přímo v Himalájích do 6 hodin od sběru. Bez přídavků konzervantů a cukru. Chuť po mrkvičce a rajčátkách. Na výrobu 1 litru šťávy Goji je třeba 7kg

plodů. Plody jsou plné sluneční energie a mají  krásnou červenou barvu.

Albert Einstein ( vědec a matematik, fyzik): "Nic neprospěje liskému zdraví a zvýšení šance na přežití života na Zemi tak, jako evoluční přechod na vegetariánskou stravu."

" Člověk je část celku, jemuž říkáme vesmír, je jeho součástí omezenou v čase a prostoru. Vnímá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od všeho ostatního, je to jakýsi druh optického klamu jeho vědomí. Tento klam se stává naším vězením, neboť omezuje naše osobní touhy a zalíbení pouze na několik nejbližších lidí. Naším cílem musí být vymanit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme působení svého soucitu s do své milující náruče přijmeme všechny živé bytosti a celou přírodu."

Věřte svému srdci a intuici. Pátrejte po informacích, ověřujte si je a  promyšlené uplatňujte ve svém životě.

 

Otvírám novou vegetariánskou restauraci Harmonie v Třinci.

Srdečně všechny zvu do příjemného prostředí a k ochutnání pestré vegetariánské stravy a nápojů.

 

 

 

Henri Monford, nic nejí a žije z prány

Mluvím na stránkách o výživě a o detailech co jíst, ale veškeré informace jsou úplné  nic k tomu, co říkal pan Henri Monford. Ukázal mi jinou cestu, i když zatím v nedohlednu, ale je to možnost zcela jiného pohledu na výživu člověka a jeho možnosti, které se vymykají běžnému standartu a všem lékařským tvrzením.

V listopadu byl v České Republice francouz breatharián, co už 9 let nic nejí, jen lehce pije a přesto žije, léčí a je čím dál zdravější.

Jmenuje se Henri Monford, má 58 let a je to šaman. ( Není členem žádné sekty ani organizace, dělá  vše jen za sebe sama.) Před tím, než se rozhodl nic nejíst a vyživovat se tzv. z prány, nebo-li z bioenergie, tak měl nadváhu,problémy s dýcháním, brýle a kožní problémy.  Navíc byl závislý na systému peněz, na jídle a  na politice lékařů a farmaceutických a zemědělských firem a samozřejmě na politice země.

Dnes říká, že je svobodný a na nikom nezávislý, je zdravý, veškeré zdravotní problémy mu ustoupili a navíc mu znovu narostli vlasy. Zlepšili se mu všechny smysly a může tak lépe provádět šamanskou činnost, tedy léčit a šířit informace dále  po celém světě.  Jeho tělo potřebuje denně jen 1,5 až 2 hodiny spánku a je to, jako by spal 8 hodin. Má tedy hodně času na další aktivity.  Paměť má  výbornou.

Než začal žít jen z prány, tak asi 2 roky přešel na půsty a omezení stravy a zlepšení stravy co se kvality týče. Ze svých 120kg měl pak jen 90kg.

U kamaráda četl knihu o výživě z prány od paní Jasmuheen a ráno začal, a od té doby už uběhlo 9 let. Jeho váha se upravila sama na 75kg a od té doby se drží na stejné úrovni.

Předpoklad je dát do rovnováhy všechny části člověka, tedy  fyzickou, mentální, emoční i duchovní část a pak se zbavit všech strachů a nastoupit 21 dení přípravu podle návodu Jasmuheen, ale  pít, aby se tělo očistilo a pak po zodpovězení důležitých otázek a odpovědi na všechny otázky ano, můžeme pokračovat, jinak je nutné se najíst.  Je třeba poslouchat své tělo, jinak to není v pořádku a může to být i nebezpečné. Pokud je ale vše v pořádku, začne proces výživy z prány a celé tělo se vyčistí , uzdraví a omládne a s tím jde také zlepšení i duchovních a mentálních schopností. Také hlubší pochopení světa a souvislostí. V podstatě se změní celý člověk a to od základu, od buněk, protože výživa je čistá, bez nánosů toxinů a nepotřebných látek.

 Nejlépe si ho poslechněte sami, připravte se na 3 hodinový záznam, ale stojí to za to. Pozval ho k nám pan Jaroslav Dušek a připravili několik přednášek po celé republice, zde najdete nahrávku .

http://www.kinobox.cz/porady

http://www.ulozto.cz/11385736

http://www.ulozto.cz/11338624

Henri Monford v.doc (87,5 kB) ...........psaný text přednášky z Brna

V roce 2013 vyšla kniha přeložena do češtiny , editorka  je češka a již také se živí pránou." Pránická výživa jiná cesta ke spiritualitě" Henri Monford, editorka Dana Hájková

 

 

 

    http://h 

přímo stránky pana Monforda.

http://nourriture.pranique.free.fr/livre.html

 

PS: Breathariánů je dnes na  Zemi asi 30 000. Převážně v Indii, ale i  v Americe a u nás.

 

BIOENERGIE .

Co to je bioenergie?

Kolem každé rostliny a živé bytosti je bioenergie, dá se říci jakási aura,  zářivá energie, kterou bežným okem nevidíme, ale je měřitelná a fotografovatelná. Někteří citliví lidé ji vidí a nebo cítí.

Nejvíce BIOENERGIE Z POTRAVIN MAJÍ ROSTLINY.  Tedy obiloviny, bobuloviny, plody, byliny  a další. Nejvíce této energie je v čerstvě vypěstované rostlině, tedy hned po utržení a bez tepelné  a jakékoliv další úpravy. Postupně se bioenergie vytrácí skladováním, konzervací a tepelným zpracováním. Mikrovlnný ohřev doslova zničí jakoukoliv bioenergii a navíc je potrava nejen mrtvá, ale i škodí.

Mrtvé bioenergeticky jsou také různé uměle vyrobené vitamíny, minerály, rafinivané tuky a cukry.  Omezenou energii mají i minerály z hornin.

 

Škodlivou bionergii mají veškeré potraviny  z masa a z výrobků z mrtvých zvířat. Jedná se o energii omezujícího a poškozujícího chovu, násilné smrti a hnilobného procesu, který začal ihned po zabití. Veškerá tato energie se neztrácí ani vařením, či jinou úpravou, ale ocitá se po snězení v těle člověka a velmi silně ho ovlivňuje.

 

Napadá mě několik otázek:        Proč lidé ve vyspělých zemích trpí nedostatkem energie a jsou tak nemocní, když mají dostatek potravin a navíc bohaté na bílkoviny, minerály a vitamíny? Proč jsou někteří lidé obézní a přesto mají stále hlad?  Proč roste egresivita? Kde se stala chyba?

 

Moje jedna z možných odpovědí a důvodů.............. protože jedí sice dost potravin, ale potraviny jsou chudé na bioenergii a nebo ji mají poškozenou. Možná, že by stačilo jíst méně, ale více energeticky bohatou stravu. Více se vrátit zpátky k přírodě a k jednoduchosti.

Snahou člověka by měla být rovnováha a to nejen na fyzické úrovni, tedy být fit po tělesné stránce, ale mít v pohodě i duchovní stránku a tak mít vyrovnanou bioenergii vlastní bytosti. Očistit se od různých nánosů nám může pomoci také strava  s čistou bioenergií, očistí nejen fyzické tělo, ale i duchovní tělo. Bioenergie poté může proudit a my budeme mít dostatek síly, odolnosti a plné zdraví.

 

Doporučení: Jezte potraviny co nejvíce čerstvé, co nejméně tepelně upravujte, vyhýbejte se chemicky upravovaným potravinám, polotovarům a margarínům.  Vyhoďte mikrovlnku.  Pořiďte si zahrádku a pěstujte si vlastní ovoce a zeleninu a bylinky nebo nakupujte od pěstitelů, kteří se vyhýbají chemickému hnojení a snaží ošetřovat své výpěstky bilogicky. Pokud to nejde, tak alespoň  jezte co nejvíce syrovou stravu a zbavenou všech dusičnanů a škodlivých povlaků. Choďte do přírody. A pokud stále jíte maso, tak začněte přemýšlet a zkuste se vcítit třeba někde venku na zahrádce třeba do mravence, do včely, do krávy, zkuste být chvíli jimi, tím zvířetem, možná časem pochopíte.  A pak zjistíte, že Vám stačí menší dávky jídla a cítíte se lépe po všech stránkách.

PS: Jíme proto, abychom měli energii a ne proto, abychom naplnili břicho prázdnou hmotou.

 

 

Kontakt

Vegetariánská rodina, muži, ženy a děti §§§§§§§§§§§§§§§
....................
000
+420.604278455 dagmar.mrajcova@seznam.cz