Zapojení pravé mozkové hemisféry do učení a do života

Mozek člověka je složen ze dvou částí.

 Z pravé hemisféry a z levé hemisféry.

Ta levá část nám zprostředkovává logické myšlení, všechny struktury, postupy, vzorce, řád, systém, naučené poučky a věty.....říkáme jí rozum.

Pravá část mozku vnímá celý svět tak, jak je, tedy v obrazech, zvucích a pocity všechny , které můžeme cítit. Dokonce i vnější a vnitřní energie všude kolem nás .... říkáme jí cit.

 Zdálo by se, že obě hemisféry jsou od sebe odděleny, ale je mezi nimi spojení, ze kterého pokračuje mícha.

 Je na každém z nás , jak moc dovolíme, aby se spojení prováděla a zesilovala.  I mozek je vlastně sval a i ten se  musí cvičit, jinak zakrní a atrofuje.

Podle mě je ideální, pokud člověk používá rovnoměrně obě hemisféry současně . Žádná z nich nepřebíjí druhou, jsou v rovnováze.

Bohužel ,ale dnešní společnost nás vychovává většinou tak, že umíme zapojovat především tu levou část mozku a tak , když se náhodou ozve ta pocitová pravá část, tak ta levá ji překřičí. Nemůžeme se  divit, že pak vymýšlíme a provádíme nedokonalé věci a myšlenky.

Malé děti ještě umí spontánně zapojovat pravou hemisféru a jsou velmi kreativní, mají velkou představivost a cítění. Dospělí je ale svými příkazy a omezeními naučí velmi rychle to vše změnit a přeorientovat na kalkul a tvrdé myšlení jen levou částí mozku. Co cítí  skutečně  naše tělo jde potom většinou stranou.

 

Naštěstí existují dneska možnosti a metody , jak rozhýbat i tu pravou část mozku a jak obě hemisféry propojovat.

Nejsem úplný odborník, ale prošla jsem některými technikami osobně a vidím sama na sobě, že něco se u mě změnilo, vnímám více věci kolem sebe, vnímám více celek, nejen obraz,  ale i zvuk, barvy, tvary, vůni, pohyb, energii a k tomu pak přichází logika a jasně viditelný přírodní řád a systém.

Mohu vyjmenovat některé aktivity, které podporují rozvoj pravé hemisféry:

 

- umělecká činnost( malování, zpívání, hraní, tanec, sochařství,....)

- ruční tvořivá práce ( pletení, vyšívání, háčkování, platení košíků, výrobky z papíru a pod.)

- jakákoliv tvořivá práce, kdy sami něco vymýšlíme a přináší nám to radost  a navíc je to prospěšné i pro ostatní

- učení se jazyky kreativními metodami, kdy se zapojují všechny smysli, např. superlearning

- učení se všeho více smysli, nejen čtením, ale i pohybem, jasnými názornými obrazy, zvukovým vyjádřením, ale především hrou a vtažením žáka do děje, tak ,že se chce učit, namotivovat ho. ( dnes většinou máme pokyn sedět v klidu, nemluvit nahlas, své napady si nechat pro sebe, informace mimo realitu skutečného života)

- malování pravou mozkovopu hemisférou

- cviky na propojení obou hemisfér ( malování ležaté osmičky prstem před očima a sledování jen očima, malování očima velkého X, poskakování a poklep ruky a nohy do kříže, 8x nejméně. Rozpojení  , poklep ruky a nohy stejné strany  a opět propojení do kříže/ levá ruka a pravé stehno, pravá ruka a levé stehno./

- pobyt v přírodě

- sklidnění se před rozhodováním, před řešením problému, oběcně naučit se najít si svůj klid i během hektického dne

- vciťování se do druhých a do okolí, i do zvířat a přírody

- vegetariánství

-  meditace

...................

 

Určitě by se našlo hodně dalších možností.

 

  Nepíšu o rozvoji levé části mozku, protože ve škole a dále i v pracovním zápřahu jsme velmi zdatní v používání této části. Potřebujeme spíše vyrovnat tu pravou část. Navíc jezením masa jsme také podporovali rozvoj té levé rozumové  části mozku, ale to vše na úkor té pravé, citové.

Nemůžeme se pak divit, že jsme ztratili přirozenou intuici, např. spozorování  blížícího  se přírodního nebezpečí, kdy některá zvířata utečou, ale mi nic nezaregistrujeme, naše vjemy a pocity jsou hluché. Přitom kdysi dávno, to vše člověk uměl úplně stejně, jako ta zvěř.

Až to bude v rovnováze, obě ty hemisféry u každého člověka, tak bude vše na světě mnohem vyrovnanější,smysluplnější, klidnější a veselejší.

Prozatím můžeme pracovat sami na sobě a tak ukazovat cestu i druhým, tedy pokud chceme, jinak to nefunguje. Jakékoliv nucení rozvoj spíše zabrzdí, člověk musí moc chtít a pak jde vše.

 

PS:

 Většina vynálezů a vynikajících uměleckých děl vznikala u lidí, kteří velmi dobře používali právě pravou část mozku, tu kterativní a fantazijní, obrazovou. Nejprve svůj výtvor totiž viděli v obrazech  a nebo ho slyšeli a teprve poté ho zmaterializovali.

Např. A. Einstein, W. A. Mozart, N. Tesla, L. da Vinci,  L. v. Beethoven, B. Smetana a další.

 

 

pžikládám dále článek z www.prolevaky.cz, který je vhodný nejen pro leváky , ale i pro praváky.

 

Vyrovnání mozkových hemisfér

 

Jak dosáhnout vyrovnání hemisfér

Ke kompenzaci obou polovin mozku dochází podle psychologických poznatků především v tzv. stavech útlumu. Když člověk tzv. "na nic nemyslí". Jako například při delší jízdě vlakem, kdy nepůsobí jinak aktivní polovina mozku na tu potlačovanou jako blok. Díky tomu mívají praváci v takových situacích tvůrčí myšlenky a leváci oproti tomu začínají uspořádávat a systematizovat. Tyto fáze útlumu jsou tedy velmi zdravé. Pro leváky lze tedy jen doporučit nebrat si pro jednou do vlaku nic ke čtení, ale připravit si psací blok nebo diktafon, aby mohli zachytit myšlenky z jinak potlačované hemisféry než je opět zapudí hemisféra dominantní.

Nejen děti, ale i dospělí mají mít sny, a když si někdy na chvilku sedneme k psacímu stolu a budeme jen tak zírat do prázdna, může to být naprosto konstruktivní fáze. Levákům se to asi přihodí častěji než pravákům - zkrátka potřebují více pracovních přestávek na zotavení.

Pozorujte někdy sami sebe. Zjistíte, jak příznivě se fáze útlumu v bdělém stavu projeví na vaší řeči. U praváků povzbuzují fáze útlumu fantazii a kreativitu a v té době je napadají úžasná přirovnání a představy. Objevují slova, věty a složité konstrukce, na které by při "plném vědomí" jen sotva přišli. Leváci oproti tomu rozpoznávají  - samozřejmě vždy svým způsobem - logické vazby, časové posloupnosti a symbolické souvislosti.

Kromě vědomě "schválených" fází útlumu, existují i cvičení, jak hemisféry vyrovnat. Jsou vhodná pro leváky i pro praváky, protože kompenzace hemisfér vždy představuje odlehčení dominantní poloviny mozku. Cvičení můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. Nejlepší je, když si je nejprve vyzkoušíte a potom se rozhodnete pro jedno či dvě, která vám budou dělat obzvláště dobře. Ta pak provádějte pravidelně. S dětmi je provádějte samozřejmě formou hry s nějakým příběhem, určitě je nenuťte ke drilu. A když se jim nechce - stačí jednoduchý trik. Cvičte s nimi současně - zaručuji vám velkou legraci.

LEŽATÁ OSMIČKA

Nakreslete ve vzduchu nataženými pažemi velkou ležatou osmičku - znamení nekonečna. Mějte přitom oči zacílené na konečky prstů, aby jste pohledem provázeli pohyby rukou.

Pro toto cvičení mohu doporučit alternativu - žonglovat. Žonglování se třemi míčky totiž nejen pomůže překonat přirozený uchopovací reflex, díky čemuž se uvolní mysl - v ideálním případě budou navíc míčky do vzduchu létat ve tvaru ležaté osmičky. Žonglér se musí umět dívat skrze míčky a vnímat je nepřímo - pokud se na jeden podívá, ostatní mu spadnou. Relativně rychle zjistíte, jak blahodárný účinek žonglování má. Pohyby těla, tvar, který míčky při letu opisují, vlastní dech a především pohled do prázdna - to vše dokáže mozek mimořádně uvolnit. A pokud to zkusíte trénovat společně s vašimi dětmi, je přitom ještě neobyčejná legrace. Já sama jsem nedokázala odtrhnout oči od své mladší handicapované dcery s jakým nadšením to stále zkouší do kola a jak ji tato činnost uvolňuje bloky v těle, se kterými jsme nemohli hnout. Jak po celém pokoji létají balónky sem tam a jaká se rozprostře najednou zvláštní pohodová atmosféra.

A mimochodem vlastní zkušeností je potvrzeno, že jako leváci se naučíte žonglovat rychleji než praváci, protože vzhledem ke své levorukosti a nastavení světa pravorukým, musíte v životě častěji používat obě ruce.

KŘÍŽOVÉ CVIČENÍ

Vezměte si papír A5 nebo A4 a pomocí pravítka spojte čarou nakreslenou fixou pravý horní roh s levým dolním a levý horní s pravým dolním. Vznikne vám kříž. Takto upravenou pomůcku umístěte ve výšce svých očí např. magnetem na lednici. Obě oči se při cvičení stále dívají do středu kříže, kde se čáry protínají. Poté zvedněte vysoko koleno a dotkněte se jej loktem ohnuté protilehlé ruky - tj.levého kolena pravým loktem a naopak. Je jedno, kterou nohou začínáte. Snažte se tento pohyb dělat co nejpomaleji a plně se soustředte stále do středu kříže. Varianta pro střídání -   zvedáte současně koleno a stejnou ruku ohnutou v paži do pravého úhlu směrem ke stropu - tj.pravé koleno a pravou ruku a naopak. Tyto dvě varianty střídat - 10krát křížem a 10krát současně. Cvičení vždy ukončujeme variantou křížem - opačné koleno k opačnému lokti. Po celou dobu se díváte stále  do středu kříže -  v obou variantách.  Někdy začátky vypadají, že člověk neví, co dřív - hlavně v klidu a pomalu, po čase se to poddá.

SLON

Postavte se vzpřímeně s uvolněnými koleny. Položte si levé ucho na levé rameno. Měli by jste ucho přitisknout k rameni tak blízko, aby jste mezi uchem a ramenem "imaginárně"dokázali udržet kus papíru.Natáhněte levou paži a namalujte v prostoru před sebou s nataženým ukazováčkem velkou ležatou osmičku. Trup přitom bude následovat pohyby paže, bude se tedy trochu kývat sem a tam. Začněte pohybem doleva nahoru. Sledujte očima konečky prstů po celou dobu, kdy kreslíte osmičku. Opakujte cvičení 3krát až 5 krát na každou stranu. Aktivují se tak všechny oblasti duševně-tělesného systému a kromě toho se tím uvolní i pnutí v šíji.

SOUBĚŽNOST

Vezměte si kus papíru a do každé ruky jednu tužku. Nyní začněte kreslit oběma rukama najednou zrcadlově obrácené obrazce - nejlepší je začít s jednoduchými tvary jako jsou třeba kruhy. Připadá-li vám toto cvičení těžké, můžete si během kreslení nahlas říkat pokyny "nahoru" nebo "dolů", aby jste lépe koordinovali pohyby rukou. Tímto cvičením podporujete koordinaci očí a přispíváte k souladu systému oko - ruka. Díky tomu dosáhnete lepší zručnosti při psaní.

Praváci versus leváci? Kdepak - leváci s praváky.

Ačkoliv se zdá, že leváci a praváci jsou velmi odlišní, přece jen mají něco společného - dokážou-li používat obě mozkové hemisféry, mohou z toho jen profitovat. Když se jim podaří aktivovat nedominantní hemisféru, mohou dosáhnou vyrovnání levé a pravé poloviny a díky tomu využívat všechny svoje zdroje. A ještě něco:

 "Neví-li někdo, kde je vlevo a kde vpravo, jak má pak vědět, kudy rovně?"

 

 

 Doporučená literatura:
Hry pro pravo - levou orientaci (a pro radost: Daniela Janečková
Hry pro rozvoj dětského mozku: Pam Schiller
Mozek jako nástroj: Vladimír Prinke
Příručka pro uživatele mozku: Howard Pierce


 

 

 

 

Co říká prakrický lékař na vegetariánství? Poslechněte si na:Mudr. Zbyněk Luňáček 

https://www.youtube.com/watch?v=IOLEzgP1ojM

 

http://e-petice.cz/petitions/petice-za-zmenu-stravovani-ve-verejnych-zarizenich.html

 

 

 

Setní s biotronikem Tomášem Pfeifferem v sobotu 19.4. 2014 ve 14.30 ve Vegetariánské restauraci Harmonie v Třinci, Jablunkovská 382

My všichni svými jedinečnými způsoby hledáme. Na konci těchto cest, nejen u Komenského poutníka v Labyrintu světa a ráje srdce, je tušení hloubky bytí. Jsou to otázky života, osudu, zkrátka bytí. Mou cestu změnil "svou" filosofií Bytí Josef Zezulka. Vzájemné sdílení není jen slovo. Chcete-li, můžeme hledat společně na přednáškách Univerzity Bytí, která poskytuje tuto možnost již více jak 17 let.

www.dub.cz, tel.: 222318725

Tomáš Pfeiffer

 

 

Elixír dlouhověkosti, Goji šťáva 100%, více na www.vegetharmonie.ramissio.com

obsahuje mnoho vitamínu C, betakarotenu, 18 aminokyselin, nejvíce antioxidantů z rostlin na Zemi a další hodnotné látky. Dodává energii, regeneruje, očišťuje.

Vyrábí se přímo v Himalájích do 6 hodin od sběru. Bez přídavků konzervantů a cukru. Chuť po mrkvičce a rajčátkách. Na výrobu 1 litru šťávy Goji je třeba 7kg

plodů. Plody jsou plné sluneční energie a mají  krásnou červenou barvu.

Albert Einstein ( vědec a matematik, fyzik): "Nic neprospěje liskému zdraví a zvýšení šance na přežití života na Zemi tak, jako evoluční přechod na vegetariánskou stravu."

" Člověk je část celku, jemuž říkáme vesmír, je jeho součástí omezenou v čase a prostoru. Vnímá sám sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od všeho ostatního, je to jakýsi druh optického klamu jeho vědomí. Tento klam se stává naším vězením, neboť omezuje naše osobní touhy a zalíbení pouze na několik nejbližších lidí. Naším cílem musí být vymanit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme působení svého soucitu s do své milující náruče přijmeme všechny živé bytosti a celou přírodu."

Věřte svému srdci a intuici. Pátrejte po informacích, ověřujte si je a  promyšlené uplatňujte ve svém životě.

 

Otvírám novou vegetariánskou restauraci Harmonie v Třinci.

Srdečně všechny zvu do příjemného prostředí a k ochutnání pestré vegetariánské stravy a nápojů.

 

 

 

Henri Monford, nic nejí a žije z prány

Mluvím na stránkách o výživě a o detailech co jíst, ale veškeré informace jsou úplné  nic k tomu, co říkal pan Henri Monford. Ukázal mi jinou cestu, i když zatím v nedohlednu, ale je to možnost zcela jiného pohledu na výživu člověka a jeho možnosti, které se vymykají běžnému standartu a všem lékařským tvrzením.

V listopadu byl v České Republice francouz breatharián, co už 9 let nic nejí, jen lehce pije a přesto žije, léčí a je čím dál zdravější.

Jmenuje se Henri Monford, má 58 let a je to šaman. ( Není členem žádné sekty ani organizace, dělá  vše jen za sebe sama.) Před tím, než se rozhodl nic nejíst a vyživovat se tzv. z prány, nebo-li z bioenergie, tak měl nadváhu,problémy s dýcháním, brýle a kožní problémy.  Navíc byl závislý na systému peněz, na jídle a  na politice lékařů a farmaceutických a zemědělských firem a samozřejmě na politice země.

Dnes říká, že je svobodný a na nikom nezávislý, je zdravý, veškeré zdravotní problémy mu ustoupili a navíc mu znovu narostli vlasy. Zlepšili se mu všechny smysly a může tak lépe provádět šamanskou činnost, tedy léčit a šířit informace dále  po celém světě.  Jeho tělo potřebuje denně jen 1,5 až 2 hodiny spánku a je to, jako by spal 8 hodin. Má tedy hodně času na další aktivity.  Paměť má  výbornou.

Než začal žít jen z prány, tak asi 2 roky přešel na půsty a omezení stravy a zlepšení stravy co se kvality týče. Ze svých 120kg měl pak jen 90kg.

U kamaráda četl knihu o výživě z prány od paní Jasmuheen a ráno začal, a od té doby už uběhlo 9 let. Jeho váha se upravila sama na 75kg a od té doby se drží na stejné úrovni.

Předpoklad je dát do rovnováhy všechny části člověka, tedy  fyzickou, mentální, emoční i duchovní část a pak se zbavit všech strachů a nastoupit 21 dení přípravu podle návodu Jasmuheen, ale  pít, aby se tělo očistilo a pak po zodpovězení důležitých otázek a odpovědi na všechny otázky ano, můžeme pokračovat, jinak je nutné se najíst.  Je třeba poslouchat své tělo, jinak to není v pořádku a může to být i nebezpečné. Pokud je ale vše v pořádku, začne proces výživy z prány a celé tělo se vyčistí , uzdraví a omládne a s tím jde také zlepšení i duchovních a mentálních schopností. Také hlubší pochopení světa a souvislostí. V podstatě se změní celý člověk a to od základu, od buněk, protože výživa je čistá, bez nánosů toxinů a nepotřebných látek.

 Nejlépe si ho poslechněte sami, připravte se na 3 hodinový záznam, ale stojí to za to. Pozval ho k nám pan Jaroslav Dušek a připravili několik přednášek po celé republice, zde najdete nahrávku .

http://www.kinobox.cz/porady

http://www.ulozto.cz/11385736

http://www.ulozto.cz/11338624

Henri Monford v.doc (87,5 kB) ...........psaný text přednášky z Brna

V roce 2013 vyšla kniha přeložena do češtiny , editorka  je češka a již také se živí pránou." Pránická výživa jiná cesta ke spiritualitě" Henri Monford, editorka Dana Hájková

 

 

 

    http://h 

přímo stránky pana Monforda.

http://nourriture.pranique.free.fr/livre.html

 

PS: Breathariánů je dnes na  Zemi asi 30 000. Převážně v Indii, ale i  v Americe a u nás.

 

BIOENERGIE .

Co to je bioenergie?

Kolem každé rostliny a živé bytosti je bioenergie, dá se říci jakási aura,  zářivá energie, kterou bežným okem nevidíme, ale je měřitelná a fotografovatelná. Někteří citliví lidé ji vidí a nebo cítí.

Nejvíce BIOENERGIE Z POTRAVIN MAJÍ ROSTLINY.  Tedy obiloviny, bobuloviny, plody, byliny  a další. Nejvíce této energie je v čerstvě vypěstované rostlině, tedy hned po utržení a bez tepelné  a jakékoliv další úpravy. Postupně se bioenergie vytrácí skladováním, konzervací a tepelným zpracováním. Mikrovlnný ohřev doslova zničí jakoukoliv bioenergii a navíc je potrava nejen mrtvá, ale i škodí.

Mrtvé bioenergeticky jsou také různé uměle vyrobené vitamíny, minerály, rafinivané tuky a cukry.  Omezenou energii mají i minerály z hornin.

 

Škodlivou bionergii mají veškeré potraviny  z masa a z výrobků z mrtvých zvířat. Jedná se o energii omezujícího a poškozujícího chovu, násilné smrti a hnilobného procesu, který začal ihned po zabití. Veškerá tato energie se neztrácí ani vařením, či jinou úpravou, ale ocitá se po snězení v těle člověka a velmi silně ho ovlivňuje.

 

Napadá mě několik otázek:        Proč lidé ve vyspělých zemích trpí nedostatkem energie a jsou tak nemocní, když mají dostatek potravin a navíc bohaté na bílkoviny, minerály a vitamíny? Proč jsou někteří lidé obézní a přesto mají stále hlad?  Proč roste egresivita? Kde se stala chyba?

 

Moje jedna z možných odpovědí a důvodů.............. protože jedí sice dost potravin, ale potraviny jsou chudé na bioenergii a nebo ji mají poškozenou. Možná, že by stačilo jíst méně, ale více energeticky bohatou stravu. Více se vrátit zpátky k přírodě a k jednoduchosti.

Snahou člověka by měla být rovnováha a to nejen na fyzické úrovni, tedy být fit po tělesné stránce, ale mít v pohodě i duchovní stránku a tak mít vyrovnanou bioenergii vlastní bytosti. Očistit se od různých nánosů nám může pomoci také strava  s čistou bioenergií, očistí nejen fyzické tělo, ale i duchovní tělo. Bioenergie poté může proudit a my budeme mít dostatek síly, odolnosti a plné zdraví.

 

Doporučení: Jezte potraviny co nejvíce čerstvé, co nejméně tepelně upravujte, vyhýbejte se chemicky upravovaným potravinám, polotovarům a margarínům.  Vyhoďte mikrovlnku.  Pořiďte si zahrádku a pěstujte si vlastní ovoce a zeleninu a bylinky nebo nakupujte od pěstitelů, kteří se vyhýbají chemickému hnojení a snaží ošetřovat své výpěstky bilogicky. Pokud to nejde, tak alespoň  jezte co nejvíce syrovou stravu a zbavenou všech dusičnanů a škodlivých povlaků. Choďte do přírody. A pokud stále jíte maso, tak začněte přemýšlet a zkuste se vcítit třeba někde venku na zahrádce třeba do mravence, do včely, do krávy, zkuste být chvíli jimi, tím zvířetem, možná časem pochopíte.  A pak zjistíte, že Vám stačí menší dávky jídla a cítíte se lépe po všech stránkách.

PS: Jíme proto, abychom měli energii a ne proto, abychom naplnili břicho prázdnou hmotou.

 

 

Kontakt

Vegetariánská rodina, muži, ženy a děti §§§§§§§§§§§§§§§
....................
000
+420.604278455 dagmar.mrajcova@seznam.cz